Inwestycje zrealizowane w 2013r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Inwestycje zrealizowane w 2013r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

11 kwietnia 2014
Zdjęcie 1
W roku 2013 zrealizowanych zostało wiele inwestycji drogowo - mostowych w ciągu dróg powiatowych powiatu nowotarskiego. Pomimo, iż zewnętrzne źródła finansowania inwestycji drogowych wygasają, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu niezmiennie utrzymuje wysoki poziom ich pozyskiwania. Dowodzi tego około 18 km zmodernizowanych dróg, ponad 2,5 km wybudowanych chodników, 4 przebudowane obiekty mostowe oraz 2 wyremontowane przepusty.

Środki przekazane na inwestycje i remonty w roku 2013 to ponad 18 mln zł., z czego około 11 mln zł, czyli 60 % pochodziło ze źródeł zewnętrznych.

Jedną z głównych inwestycji była realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych modernizacja połączenia Rogoźnik – Ciche – Chochołów. Odbudowano także most na pot. Ochotnica osiedle „Kapłony”, wykonano remont mostu na pot. Bystry w Ratułowie oraz odbudowano drogę powiatową nr 1666K Ponice – Rdzawka.
Natomiast w lutym bieżącego roku zakończono realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1673K ul. Waksmundzka w miejscowości Nowy Targ na odcinku od ronda im. Ofiar Katynia do drogi wojewódzkiej 969”.

Chcąc ubiegać się o środki na inwestycje drogowe z budżetu UE, PZD musi mieć w pełni przygotowane inwestycje pod względem dokumentacji i pozwoleń na realizację robót. W związku z tym już od co najmniej 2 lat przygotowywane są kolejne inwestycje. Z uwagi na realizację priorytetów, czyli poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej PZD koncentruje się na przygotowaniu inwestycji polegających na rozbudowie dróg o ciągi piesze oraz przebudowie i budowie obiektów mostowych.

Trwają intensywne prace projektowe na długości kilkudziesięciu kilometrów. PZD projektuje kilka nowych obiektów mostowych, a w najbliższym czasie rozpocznie przygotowywanie kolejnych inwestycji.