Jubileusz współpracy Małopolski i Kraju Preszowskiego. | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Jubileusz współpracy Małopolski i Kraju Preszowskiego.

26 września 2013
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

W październiku bieżącego roku minie dziesięć lat od dnia podpisania umowy o współpracy między Województwem Małopolskim a Krajem Preszowskim.

Z tej okazji w muszyńskim Amfiteatrze Zapopradzie w dniu 21 września 2013 r. odbył się jubileuszowy koncert. Gospodarzami wydarzenia byli Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego i Ján Ragan, wiceprzewodniczący Samorządowego Kraju Preszowskiego.

W uroczystościach wziął udział również wiceprzewodniczący Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki.

Wspólnie z Krajem Preszowskim na ternie województwa małopolskiego zrealizowano w perspektywie 2007-2013 projekty transgraniczne w ramach programu Europejska Współpraca Terytorialna. Dotyczyły one nie tylko poprawy infrastruktury ale także nawiązania współpracy między innymi pomiędzy samorządami i organizacjami pozarządowymi Województwa Małopolskiego i Kraju Preszowskiego.

Umowę o współpracy w wielu obszarach między Województwem Małopolskim i Samorządem Kraju Preszowskiego podpisano 14 października 2003 roku na Zamku w Starej Lubowni. Według danych samorządu województwa każdego roku realizowanych jest około 20 wspólnych projektów i inicjatyw.

Z Krajem Preszowskim rozwija również współpracę Powiat Nowotarski.

Jej szczególnym wyrazem jest realizacja dwóch niezwykle istotnych inwestycji drogowych modernizacji drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia - Granica Państwa – Niedzica oraz modernizacji połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych.