Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze w Powiecie Nowotarskim | Wiadomości

Strona główna

Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze w Powiecie Nowotarskim

9 października 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 5 października br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na hasło i plakat promujące ideę rodzinnej pieczy zastępczej. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Nowotarskiego.

Konkurs jest jednym z elementów kampanii prowadzonej przez PCPR w Nowym Targu pod nazwą „Zostań rodzicem zastępczym. Podziel się sercem i domem”. Akcja ta ma na celu pozyskanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych, tak aby jak najmniej dzieci trafiało do domu dziecka a te, które już tam trafią, jak najszybciej znajdowały albo rodzinę zastępczą, albo rodzinę adopcyjną.

Rodzic zastępczy to bardzo specyficzna rola społeczna, wymagająca nie tylko kompetencji, ale i swoistej misji. Nasze doświadczenie wskazuje, że społeczeństwo pozytywnie ocenia rodzicielstwo zastępcze, niestety ono samo – rozwija się bardzo powoli, wręcz zbyt wolno. Brakuje osób chętnych aby zostać rodziną zastępczą, a kandydaci na rodziców zastępczych wręcz obawiają się, że sąsiedzi a nawet ich własna rodzina będzie oceniać ich w kontekście,  „wynagrodzenie przyznawane za opiekę nad dzieckiem to sposób na zarabianie pieniędzy”.

Mając na względzie bezpieczeństwo i dobro tych dzieci, które zostały osierocone, porzucone lub odebrane rodzicom należy pamiętać, że jest ich znacznie więcej aniżeli kandydatów na rodziny zastępcze. Z tego powodu koniecznym jest systematyczne promowanie rodzicielstwa zastępczego. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że skuteczność promocji idei rodzicielstwa zastępczego jest oparta na dotarciu z ważnymi informacjami do jak największej rzeszy zainteresowanych.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w dniu 1 września br. i jak podkreślił w swoim wystąpieniu Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Pan Władysław Tylka – było ono pełne emocji i nie łatwo było członkom komisji konkursowej dokonać wyboru najlepszych prac. - Wyobraźnia dziecka maluje obraz w myślach i każe je przenieść na papier. Jeżeli my dorośli potrafimy je właściwie odczytać, wiemy więcej i jesteśmy bogatsi o kolejne doświadczenia.- dodał wicestarosta.

Komisja konkursowa nagrodziła w sumie 11 prac w dwóch kategoriach wiekowych. Fundatorem wszystkich nagród dla laureatów oraz ich opiekunów był Powiat Nowotarski.

Nagrodzeni uczniowie w kategorii wiekowej uczniów IV-VI Szkoły Podstawowej:

I miejsce - Kevin Panczakiewicz - Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowym Targu

                   Emilia Szczechowicz - Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych

II miejsce - Marta Sołtys - Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych

III miejsce – Natalia Starostowicz - Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych

Wyróżnienia:

Kinga Kalata - Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych

Alicja Gryglak - Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych

Michał Stanek – Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych

Nagrodzeni uczniowie w kategorii wiekowej uczniów Gimnazjum:

I miejsce   - Patrycja Czajka – Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej

II miejsce  – Kinga Czajka – Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej

III miejsce – Wiktoria Królczyk - Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej

                       Natalia Nogawka - Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej

Po zakończeniu części oficjalnej, uczniowie i ich opiekunowie zostali zaproszeni przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu Panią Anetę Wójcik na słodki poczęstunek przygotowany specjalnie na tę okoliczność przez pracowników PCPR w Nowym Targu. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, twórczość, włożony trud i wysiłek.  

 

Tekst: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.
Zdjęcia: Zbigniew Krauzowicz.