Kolejny etap przebudowy ul. Głównej w Szczawnicy | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Kolejny etap przebudowy ul. Głównej w Szczawnicy

22 marca 2012
22 marca mija termin składania ofert przez wykonawców zainteresowanych przebudową odcinka ulicy Głównej w Szczawnicy (od km 3+280 do km 4+095 drogi powiatowej 1636K Krościenko - Szczawnica) na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. To kolejne etap inwestycji realizowanej przez Powiat Nowotarski na głównej drodze biegnącej przez centrum tego popularnego wśród turystów uzdrowiska.

Na wymienionym wyżej odcinku przewiduje się następujące prace:

1. Przebudowa jezdni:
- wykonanie niezbędnych poszerzeń jezdni w celu ujednolicenia jej szerokości
- wykonanie korekty niwelety drogi
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni w miejscach poszerzeń, przekopów i korekty niwelety,
- wykonanie nowej warstwy ścieralnej na całości jezdni projektowanego odcinka,
- wymiana zniszczonego krawężnika betonowego
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej,
- przebudowa zjazdów, ujednolicenie materiału nawierzchni na zjazdach,
- uregulowanie odwodnienia powierzchniowego
- -wykonanie powierzchniowego umocnienia skarp
- wykonanie studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi w nawierzchni jezdni,
- wykonanie przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej,

2. Remont istniejącego obiektu mostowego.

Termin wykonania inwestycji to 30.06.2012.