Komunikat Organizacyjny Igrzysk, Gimnazjady, Licealiady Powiatowej w Kolarstwie Górskim MTB | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komunikat Organizacyjny Igrzysk, Gimnazjady, Licealiady Powiatowej w Kolarstwie Górskim MTB

3 września 2013
Zdjęcie 1

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Igrzysk, Gimnazjady, Licealiady Powiatowej

w Kolarstwie Górskim MTB

- Puchar Miasta Rabka-Zdrój w Kolarstwie Górskim -

/w ramach Zawodów MTB o Pucharu Szlaku Solnego 2013/Cel: popularyzacja kolarstwa górskiego, wyłonienie reprezentacji szkół powiatu

nowotarskiego do zawodów wojewódzkich


Organizator: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu - Ośrodek Rabka Zdrój,

Stowarzyszenie Cyklistów „Orzeł”, MOK w Rabce-Zdroju, Urząd Miasta

Rabka- Zdrój,

Termin i miejsce: 08.09.2013 /niedziela / - Rabka-Zdrój, tereny Krzywonia /start-meta

obok leśniczówki/ - www.pucharszlakusolnego.pl

od godz. 8.00 – przyjmowanie zgłoszeń

godz. 9.45 – odprawa techniczna

godz. 10.00 - start

Uczestnictwo: zawody otwarte dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i

szkół ponad gimnazjalnych powiatu nowotarskiego


Kategorie: Igrzyska – wiek 11-12 lat, Gimnazjada- wiek 13-14 lat/mł./,

Licealiada – I gr. wiek 15-16 lat/j.mł./, II gr. wiek 17-18 /j./

Ilość zawodników reprezentujących szkołę w poszczególnych grupach bez

ograniczeń


Klasyfikacja: I – indywidualna – wg. zajętych miejsc w każdej grupie wiekowej dziewcząt i

chłopców

II - zespołowa – suma punktów zdobytych w poszczególnych wyścigach za

miejsca I – X w trzech kategoriach szkół oddzielnie

Nagrody: - indywidualnie za miejsca I – III medale, dyplomy

- zespołowe – puchary


Zgłoszenia: pisemne zgłoszenia do zawodów z imienną listą uczestników potwierdzone

przez szkołę w dniu zawodów dostarczone do organizatora


Postanowienia końcowe: startujących obowiązują punkty regulaminu zawodów MTB o

Puchar Szlaku Solnego – www.pucharszlakusolnego.pl,

interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do

organizatora – e-mail korekt@wp.pl, tel. 504 003 240Koordynator Ośrodka Sportowego Rabka-Zdrój

Zbigniew Pistor