Komunikat Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozkładu pracy aptek. | Wiadomości

Strona główna

Komunikat Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozkładu pracy aptek.

9 października 2012
Komunikat Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozkładu pracy aptek.

W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi prac nad projektem uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim zawiadamiamy, iż przedstawiciele Starostwa Powiatowego w 2012 r. prowadzili rozmowy monitorujące z prowadzącymi apteki dotyczące pracy w porach nocnych. Ich wyniki wskazały, że zainteresowanie mieszkańców nabywaniem leków w porach nocnych jest znikome. Równolegle prowadzono rozmowy z samorządami lokalnymi – odbyto w tym temacie kilka spotkań, podczas których proszono przedstawicieli samorządów o podanie konkretnych argumentów, posiadających uzasadnienie medyczne, przemawiających za koniecznością utrzymania dyżurów nocnych. Niestety takie działania nie zostały podjęte, nie przedstawiono również żadnych argumentów medycznych.

Wspólnie z samorządami pracujemy na rzecz lokalnej społeczności realizując zadania własne. Podkreślamy, iż nie toczymy żadnego boju w sprawie nocnych dyżurów aptek. Podejmowane rozmowy chcemy jednakże opierać na konkretach i faktach. W ciągu ostatniego roku nie wpłynęły do nas żadne skargi mieszkańców czy turystów, związane z przyjętym harmonogramem pracy aptek. Cały czas jednak jesteśmy otwarci na rzeczowe uwagi i oczekujemy na nie.

Jednocześnie przypominamy, iż każdy z mieszkańców powiatu ma zapewniony dostęp do całodobowej opieki medycznej. Na terenie powiatu funkcjonują cztery ośrodki nocnej opieki medycznej, dziewięć stacji pogotowia ratunkowego, szpitalny oddział ratunkowy w Nowym Targu i izba przyjęć w Rabce Zdroju.

Przypominamy też, że przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego harmonogram pracy aptek ma charakter informacyjny. Każda apteka ma nadal możliwość pracy w godzinach nocnych.