Apel Komendy Powiatowej Policji - reagujmy na sytuacje zagrożenia życia | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

Apel Komendy Powiatowej Policji - reagujmy na sytuacje zagrożenia życia

27 października 2014
Zdjęcie 1

Niskie temperatury i zimowe warunki bywają przyczyną nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Każdego roku Komenda Powiatowa Policji odnotowuje przypadki zgonów z powodu wychłodzenia organizmu. W ubiegłym roku, w zimie zmarło z tego powodu kilkanaście osób, dwa lata wcześniej – 42 osoby. W wielu przypadkach, dzięki informacjom przekazywanym przez różne osoby policjanci udzielali pomocy osobom zagrożonym wychłodzeniem ratując im życie

Aby nie dochodziło do śmierci z powodu wychłodzenia organizmu apelujemy, by nie pozostawać obojętnym wobec osób znajdujących się w sytuacji zagrażającej ich życiu. Na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby bezdomne czy będące pod wpływem alkoholu. Ale także osoby starsze i samotne, które mają trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach (na przykład poruszaniem się czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach).

Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie, reagujmy – wystarczy telefon pod numer alarmowy 112 (lub policyjny 997).