Bezpłatne „Warsztaty Zdrowia dla Kobiet” na terenie powiatu nowotarskiego | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Bezpłatne „Warsztaty Zdrowia dla Kobiet” na terenie powiatu nowotarskiego

8 września 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3

Centrum Medyczne Maszachaba wraz z partnerami: Centrum Medycznym SKOPIA i Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

Wsparcie projektu kierowane jest do kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkałych lub pracujących, lub uczących się w województwie małopolskim, objętych Krajowym Programem Profilaktyki Raka Piersi, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy i dotyczy:

1. Działań informacyjno – edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej:

  • udział w prelekcjach i warsztatach
  • nauka samobadania piersi z użyciem profesjonalnych fantomów
  • film informacyjno – edukacyjno – instruktażowy
  • materiały informacyjno – edukacyjne
  • wyżywienie podczas wsparcia
  • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

2. Zwrotu kosztów opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia

  • zwrotu kosztów z tytułu zatrudnienia opiekuna dla osoby niesamodzielnej
  • bezpłatnego zapewnienia profesjonalnej opieki w miejscu wsparcia nad dziećmi, którymi opiekuje się kobieta (np. wnuki)

3. Możliwości wykonania bezpłatnego badania mammograficznego w miejscu wsparcia

  • zwrotu kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji badania z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wsparcia.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!

Rekrutacja - informacja: 12 633 02 18 lub 503 777 651


Warsztaty edukacyjno-zdrowotne na terenie powiatu nowotarskiego odbędą się w miejscowościach:

- Szczawnica (Pijalnia Wód Leczniczych, Plac Dietla 1) - 3 października 2017 r. godz. 14:30,

- Nowa Biała (Remiza OSP, ul. Św. Floriana 2) - 4 października 2017 r. godz. 14:30.