Informacja starosty w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów ewidencyjnych Ochotnica Dolna i Szaflary | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja starosty w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów ewidencyjnych Ochotnica Dolna i Szaflary

8 listopada 2018

Informacja starosty w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Ochotnica Dolna położonego w jednostce ewidencyjnej Ochotnica Dolna oraz Szaflary położonego w jednostce ewidencyjnej Szaflary