Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze "Podziel się sercem i domem" | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze "Podziel się sercem i domem"

2 czerwca 2017
Zdjęcie 1

W maju bieżącego roku ruszyła kampania promująca rodzicielstwo zastępcze „Podziel się sercem i domem”, której organizatorem z ramienia Powiatu Nowotarskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.

Cele główne Kampanii:

  1. pozyskanie kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze oraz do prowadzenia rodzinnych domów dziecka,
  2. zmiana sposobu społecznego postrzegania rodzicielstwa zastępczego i tworzenie przychylnego klimatu wokół rodzicielstwa zastępczego, jako środowiska rodzinnego niezbędnego do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.

Rodzina jest podstawowym środowiskiem zapewniającym bezpieczeństwo emocjonalne, jest naturalnym środowiskiem wychowawczym. Dobrze funkcjonująca rodzina daje dziecku możliwość poczucia więzi i doświadczenia, tak bardzo ważne dla jego rozwoju. Współdziałający ze sobą rodzice mogą zapewnić dziecku właściwą odpowiedź na wszystkie jego potrzeby i oczekiwania, przekazują funkcjonujące w rodzinie wartości. To w rodzinie dziecko ma możliwość, poprzez codzienną, obserwację zapoznać się z pełnionymi w niej rolami oraz wzorcami wzajemnego komunikowania się. W sytuacji kiedy w rodzinie pojawia się kryzys, kiedy nie jest on zażegnany w odpowiednim momencie i dziecko nie może pozostać w swoim domu, należy je umieścić w odpowiednim miejscu, najlepiej w rodzinnych formach opieki zastępczej. Niezbędnym staje się więc nieustanne pozyskiwanie nowych osób, które po odpowiednim przeszkoleniu i pozytywnym przejściu przez proces kwalifikacji podjęłyby się pełnienia roli rodziców zastępczych.

W ramach Kampanii zaplanowano różnorodne działania, między innymi:

· Przeprowadzenie konkursu na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Powiatu Nowotarskiego.

· Przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych (ulotki, plakaty, film) oraz ich dystrybucja w różnych instytucjach działających na terenie Powiatu.

· Zorganizowanie imprez integrujących i wspomagających rodziny zastępcze z terenu powiatu, jak Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, spotkanie opłatkowe dla rodzin zastępczych i in.

· Upowszechnianie treści promujących rodzicielstwo zastępcze a także informacji dotyczących działań wspierających funkcjonowanie rodzin zastępczych oraz pomocy dzieciom znajdującym się w tychże rodzinach w Internecie.

- Wierzymy, że wśród mieszkańców naszego Powiatu znajdą się rodziny i osoby o wielkim sercu, które mimo trudów, jakie niesie opieka nad dziećmi, szczególnie tymi w trudnej sytuacji rodzinnej, zechcą zaoferować im schronienie, właściwą opiekę a przede wszystkim miłość. - mówi Dyrektor PCPR Aneta Wójcik.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym bądź wsparciem naszych działań zapraszamy do kontaktu osobistego w siedzibie PCPR w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 lub telefonicznego pod numerami: 18 264 08 07, 18 266 42 07.

Więcej informacji na temat pieczy zastępczej i kampanii można także znaleźć na naszej stronie internetowej: www.pcpr.nowotarski.pl.