Konkurs “Działaj z nami – seniorami!” | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konkurs “Działaj z nami – seniorami!”

23 marca 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami – seniorami!”, którego celem jest pobudzenie i rozwijanie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie na rzecz środowiska lokalnego w oparciu o własny pomysł.

Liczy się pomysł i chęci! Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Akcje mogą zostać zrealizowane na rzecz wybranej grupy odbiorców np. dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych czy innych seniorów. Formuła i czas trwania powinna być dostosowana do adresatów- mogą to być spotkania, warsztaty, pikniki itp. Spośród nadesłanych zgłoszeń, do realizacji wybrane zostaną 4 najwyżej ocenione pomysły na akcje wolontariackie seniorów.

Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy:
• zebrać grupę 10-osobową w wieku 60+ zamieszkującą teren województwa małopolskiego;
• zapoznać się z regulaminem konkursu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę akcją wolontariacką.

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 kwietnia 2017 r.

W ramach konkursu dla wytypowanych grup seniorów przygotowano kompleksowe wsparcie:

• merytoryczne w postaci: 2 szkoleń z zakresu wolontariatu z wybranej tematyki dostępnej na stronie Organizatora, 3 warsztatów tematycznych z coachem przygotowujących do przeprowadzenia akcji (np. warsztaty teatralne, taneczne itp.), 3-dniowego wyjazdu integrująco – angażującego do Zakopanego na akcję na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz wyjazdu na 3-dniową wizytę studyjną do Warszawy – do placówek aktywnie współpracujących z wolontariuszami np. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

• finansowe w postaci: przyznania dofinansowania w wysokości 2500 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji.

Udział we wszystkich działaniach realizowanych w ramach konkursu jest dla uczestników całkowicie bezpłatne.

Organizatorzy zapewniają:

• materiały dydaktyczne i poczęstunek podczas szkoleń i warsztatów,
• zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;
• wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy podczas obu wyjazdów;
• ubezpieczenie NNW.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem:

• poczty mailowej na adres: agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl
• poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu) na adres: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków
• lub dostarczyć osobiście do biura Organizatora: ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.wolontariat.org.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości organizatorzy proszą o kontakt z opiekunką merytoryczną projektu: Agnieszką Iwan – agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl , tel: 577 472 451

Konkurs „Działaj z nami-seniorami!” jest realizowany w ramach projektu “Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Poniżej dostępny jest regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy: