Konkurs fotograficzny „Szlak dzwonnic loretańskich" | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

Konkurs fotograficzny „Szlak dzwonnic loretańskich"

3 lipca 2017
Zdjęcie 1
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa organizuje konkurs fotograficzny poświęcony dzwonnicom loretańskim.

W wieku XVII w całej Europie rozszerzał się kult Matki Bożej Loretańskiej i zwyczaj budowania replik Świętego Domku z Loreto. Z pielgrzymek do Loreto przywożono też dzwonki, które miały odpędzać złe moce a także rozpędzać chmury burzowe i powstrzymywać związane z nimi nieszczęścia. W XVIII wieku zaczęto budować też dzwonnice z dzwonami poświęconymi Matce Bożej Loretańskiej - używano ich do dzwonienia na Anioł Pański, ich głos miał również ostrzegać przed pożarem. Zwyczaj ten rozwinął się jednak tylko na terenie części województw śląskiego i małopolskiego. Duża część polskich dzwonnic loretańskich znajduje się na terenie powiatu nowotarskiego.

Więcej informacji na temat projektu na stronie: www.loreto.osw.pl.
Termin przysyłania zdjęć konkursowych do 20 lipca 2017 r.

Poniżej dostępny jest regulamin konkursu: