Konkurs Kapliczki Małopolski_2017 | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konkurs Kapliczki Małopolski_2017

20 lutego 2017
Zdjęcie 1

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pod nazwą Kapliczki Małopolski_2017 dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego.

Zgłaszane do konkursu obiekty nie muszą być wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego, ale powinny odznaczać się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Gminy lub powiaty mogą zgłosić do konkursu zadania dotyczące kapliczek nie będących ich własnością, poprzez nawiązanie współpracy z właścicielami tych obiektów.

Głównym kryterium wyboru wniosków jest zły stan techniczny zabytkowych kapliczek.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego). Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, z których każdy będzie dotyczył innego obiektu.

Do wniosku należy dołączyć tylko i wyłącznie:

- kosztorys prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,

- dokumentację fotograficzną w formie wydruku oraz wersji elektronicznej na płycie CD (co najmniej 5 kolorowych zdjęć przedstawiających plan ogólny i zbliżenia głównych elementów kapliczki).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.bip.malopolska.pl

Poniżej znajduję się regulamin konkursu oraz wniosek: