Konkurs "Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017" | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konkurs "Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017"

25 sierpnia 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w tegorocznej edycji konkursu "Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017".

Celem konkursu jest wsparcie małopolskich przedsiębiorstw społecznych – firm, których działalność gospodarcza służy realizacji celów społecznych. Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

I. Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017
Zgłoszenia w tej kategorii mogą składać zarejestrowane w województwie małopolskim i prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy:

  • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółdzielnie pracy,
  • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.

Uwaga !

Kandydatów na Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą też zgłosić osoby fizyczne lub prawne zamieszkujące/zarejestrowane na terenie województwa małopolskiego. Wystarczy wypełnić krótki formularz rekomendacji, następnie organizatorzy skontaktują się z przedsiębiorstwem i potwierdzą chęć udziału w Konkursie.

II. Kategoria - Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
Rekomendowane mogą być gminy i powiaty województwa małopolskiego wspierające rozwój ekonomii społecznej.

III. Kategoria - Przedsiębiorca wspierający rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
Do wyróżnienia rekomendowane mogą być przedsiębiorstwa zarejestrowane / działające w województwie małopolskim wspierające małopolskie podmioty ekonomii społecznej.

IV. Kategoria – Nagroda publiczności
Nagroda przyznawana na podstawie plebiscytu internetowego. W tej kategorii biorą udział finaliści wyłonieni przez Kapitułę Konkursu.

Wyboru Małopolskiego Lidera dokona Kapituła Konkursu skupiająca osoby odgrywające w obszarze małopolskiej ekonomii społecznej rolę ekspertów, przedstawicieli instytucji i środowisk działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz przedstawicieli zwycięzcy konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016. Ocena dotyczy kilku aspektów, w tym innowacyjności w sferze społecznej i gospodarczej, sytuacji finansowej oraz oferty podmiotu. Szczegóły w Regulaminie Konkursu oraz karcie oceny merytorycznej dostępnych na stronie: www.es.malopolska.pl.

Organizatorzy jak zawsze przewidzieli cenne nagrody. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową oraz prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 4 września br.