Konkurs Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego 2017 | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

Konkurs Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego 2017

11 lipca 2018
Zdjęcie 1

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie - Wydział Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego i Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów zapraszają Sołtysów Województwa Małopolskiego w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich do udziału w Konkursie na Najlepszego Sołtysa Małopolski 2017.

Konkurs polega na ocenie pozytywnych działań podejmowanych przez sołtysów w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich.

Uczestnicy konkursu przysyłają opis działań podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich w osobnej korespondencji  z dopiskiem „KRUS” w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2018 r. na adres: Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zbylitowska 3, 33-101 Tarnów (informacja na temat Konkursu dostępna jest na stronie: www.soltysi.tit.pl. Do opisu należy dołączyć Informacje na temat danych osobowych i ich przetwarzania (wzór poniżej).

Więcej informacji w regulaminie poniżej: