Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu nowotarskiego | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu nowotarskiego

16 lutego 2016
Zdjęcie 1
W dniu 16 lutego 2016r. Starosta Nowotarski Krzysztof Faber oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Targu cz. p. o. mjr Piotr Drozd uroczyście zainaugurowali pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Nowotarskiego przy przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu nowotarskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 16 lutego do 22 kwietnia 2016r. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. W 2016 roku wezwania do stawienia się przed Komisją otrzyma: 1356 mężczyzn urodzonych w 1997r., 463 mężczyzn z roczników starszych (1992 – 1996) oraz 47 kobiet.