KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2019 ROKU NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2019 ROKU NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO

21 stycznia 2019

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2019 ROKU

NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO

 

 

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1459 i 1669), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 04 lutego do dnia 26 kwietnia 2019r. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 18 stycznia 2019r.

Na terenie Powiatu Nowotarskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od 6 lutego do 10 kwietnia 2019r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Tegoroczna kwalifikacja dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2000 roku. Oprócz nich stawić się muszą mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone w latach 1998-1999, które zostały uznane za czasowo niezdolne do służby i właśnie upływa termin tej niezdolności. Wezwanie do kwalifikacji wojskowej obejmuje również kobiety urodzone w latach 1995 -2000 – absolwentki lub studentki kierunków medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych. Stawić się przed komisją powinny także osoby, które zgłosiły się na ochotnika do pełnienia służby wojskowej, ale nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (kategorii). Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie. W każdym mieście i gminie z terenu Powiatu Nowotarskiego znajdują się również obwieszczenia o obowiązku poddania się kwalifikacji. Nieodebranie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją. Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe. Osoby, które tego nie zrobią bez uzasadnienia przyczyny, mogą zostać przymusowo doprowadzone przez policję; grozi im za to również kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek:

Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego – Urząd Pracy (II piętro) w Nowym Targu, przy ul. Szpitalnej 14

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  1. powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  2. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  1. aktualną fotografię bez nakrycia głowy,
  2. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki (świadectwa, zaświadczenia) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy).

P L A N

pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Nowotarskiego

w 2019 roku

 

Lp.

MIASTO

Gmina

Termin pracy

 Powiatowej Komisji Lekarskiej

(za wyjątkiem, sobót i dni świątecznych)

 
 
 

1.

MIASTO

NOWY TARG

06.02.-13.02.

 

 

2.

GMINA

SPYTKOWICE

14.02.

 

 

3.

GMINA

CZARNY DUNAJEC

15.02.-22.02.

 

 

4.

GMINA

SZAFLARY

25.02.-27.02.

 

 

5.

GMINA

RABA WYŻNA

28.02.-04.03.

 

 

6.

GMINA

ŁAPSZE NIŻNE

05.03.-06.03.

 

 

7.

GMINA

NOWY TARG

07.03.-14.03.

 

 

8.

MIASTO I GMINA

SZCZAWNICA

15.03.-18.03.

 

 

9.

MIASTO

RABKA-ZDRÓJ

19.03.-21.03.

 

 

10.

GMINA

KROŚCIENKO N.D

22.03.-25.03.

 

 

11.

GMINA

JABŁONKA

26.03.-01.04.

 

 

12.

GMINA

CZORSZTYN

02.04.-03.04.

 

 

13.

GMINA

LIPNICA WIELKA

03.04-04.04

 

 

14.

GMINA

OCHOTNICA DOLNA

05.04.-08.04.

 

 

15.

KOBIETY

09.04

 

16.

DZIEŃ REZERWOWY

10.04

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 1459).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1459 i 166