Niebezpieczne zjawisko. | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Niebezpieczne zjawisko.

26 lipca 2016
Zdjęcie 1

Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:39

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar

zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:05 dnia 26.07.2016 do godz. 01:00 dnia 27.07.2016

Przebieg

W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na innych mniejszych rzekach na terenie województwa, spodziewane wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) w strefie stanów średnich oraz lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

75%

Uwagi

W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

Dyżurny

Aleksandra Chamerlińska-Kulka

Godzina i data wydania

26.07.2016 - godz. 12:05

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1; zlewnia: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (malopolskie) od12:05/26.07.do 01:00/27.07.2016

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.