Niebezpieczne zjawisko. | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Niebezpieczne zjawisko.

27 lipca 2016
Zdjęcie 1

Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:41

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar

zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 27.07.2016 do godz. 06:00 dnia 28.07.2016

Przebieg

W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, na innych mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) w strefie stanów średnich oraz lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Wawrzyniec Kruszewski

Godzina i data wydania

godz. 11:47 dnia 27.07.2016

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE:GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie: skawy, raby, dunajca, ropy (malopolskie) od12:00/27.07.do06:00/28.07.2016

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.