Nowy Program Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

Nowy Program Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

13 lipca 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego MORSO z siedzibą w subregionie Podhalańskim - obejmującym powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański powstał z myślą o organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych oraz mieszkańcach, którzy chcą działać oraz angażować się w projekty społeczne. Zatem celem działania ośrodka MORSO jest ich wsparcie i kompleksowa edukacja.

Stacjonarny Ośrodek w Myślenicach - godziny otwarcia:

Poniedziałek godz. 09:00 – 17:00

Wtorek godz. 09:00 – 15:00

Środa godz. 09:00 – 15.00

Czwartek godz. 12.00 – 18.00

Piątek godz. 09:00 – 14:00

Ponadto istnieje również możliwość skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach działalności MORSO w każdym powiecie należącym do subregionu podhalańskiego, po wcześniejszym umówieniu się.

W każdym z powiatów cyklicznie odbywać się będą spotkania, szkolenia oraz konsultacje indywidualne, o czym informować będziemy na bieżąco.

Oferta kierowana jest do:

• organizacji pozarządowych, (młodych oraz tych działających dłużej)

• grup nieformalnych

• oraz mieszkańców powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański

• wolontariuszy

Działania prowadzone przez MORSO:

• Lokalne Spotkania Informacyjne odbywać się będą w każdym z powiatów. Mają na celu przekazać informację na temat ośrodka MORSO i zakresu jego działalności.

• Seminaria, szkolenia, warsztaty

• Doradztwo indywidualne w zakresie finansowania organizacji; pozyskiwania funduszy; pisania i rozliczania projektów; sprawozdawczości i księgowości dla organizacji pozarządowych; ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych itp.

Zadania Marszałkowskiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

▪ prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym oraz stały monitoring potrzeb organizacji pozarządowych w danym subregionie,

▪ świadczenie fachowego, wieloaspektowego poradnictwa i doradztwa dla organizacji pozarządowych, w tym grup nieformalnych,

▪ organizacja profesjonalizujących szkoleń, warsztatów i seminariów dla organizacji pozarządowych z uwzględnieniem aktualnych zmian prawnych w zakresie funkcjonowania i działalności organizacji pozarządowych;

▪ wsparcie i pomoc w ubieganiu się o granty i inne formy dofinansowania dla organizacji pozarządowych;

▪ wspieranie rozwoju zatrudnienia w organizacjach pozarządowych oraz pozyskiwania wolontariuszy;

▪ pomoc w poszukiwaniu partnerów i zawiązywaniu partnerstw dla realizacji projektów;

▪ doradztwo i pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych;

▪ doradztwo i pomoc w prowadzeniu bieżącej działalności nowopowstałych organizacji pozarządowych;

▪ szkolenia z zakresu prawnych obowiązków związanych z prowadzeniem organizacji;

▪ indywidualne konsultacje poszczególnych grup, stowarzyszeń, fundacji, po wcześniejszym umówieniu się.

 

Projekt MORSO potrwa do 31 grudnia 2018 r.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: www.arts-fun.pl oraz  www.malopolska.pl.