Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu

14 lipca 2015
Zdjęcie 1

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych położonych na terenie następujących gmin powiatu nowotarskiego: Jabłonka, Lipnica Wielka, Raba Wyżna, miasto i gmina Rabka- Zdrój, Spytkowice na lata 2015- 2024.

Starosta Nowotarski informuje, że stosownie do art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. Nr 1235 ze zm.) zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla gmin powiatu nowotarskiego na lata 2015- 2024 poddane procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

- Z dokumentacją - również w wersji elektronicznej - obejmującą:

o Projekty uproszczonych Planów urządzenia lasu na lata 2015-2024 dla następujących obrębów ewidencyjnych położonych w Gminie Jabłonka: Chyżne, Jabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, , Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna

o Projekty uproszczonych Planów urządzenia lasu na lata 2015-2024 dla następujących obrębów ewidencyjnych położonych w Gminie Lipnica Wielka: Kiczory, Lipnica Wielka

o Projekty uproszczonych Planów urządzenia lasu na lata 2015-2024 dla następujących obrębów ewidencyjnych położonych w Gminie Raba Wyżna: Bielanka, Bukowina –Osiedle, Harkabuz, Podsarnie, Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie,, Sieniawa, , Skawa

o Projekty uproszczonych Planów urządzenia lasu na lata 2015-2024 dla następujących obrębów ewidencyjnych położonych w miasto- gmina Rabka- Zdrój: Rabka – Zdrój, Rabka- Słone, Rabka- Zaryte, Chabówka, Ponice, Rdzawka.

o Projekty uproszczonych Planów urządzenia lasu na lata 2015-2024 dla następujących obrębów ewidencyjnych położonych w gminie Spytkowice: Spytkowice

o Prognozę oddziaływania na środowisko uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych położonych w poszczególnych obrębach ewidencyjnych gmin: Jabłonka, Lipnica Wielka, Spytkowice, Raba Wyżna, miasto i gmina Rabka- Zdrój

można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, w pokoju nr 322, w godzinach 7³º- 15³º.

- Zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski do wyłożonej dokumentacji.

- Uwagi i wnioski można składać listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres srodowisko@nowtarski.pl w terminie od 15 lipca do 4 sierpnia 2015 r. (21 dni)

- Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Starosta Nowotarski.