Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu

21 lipca 2016
Zdjęcie 1

Starosta Nowotarski informuję, że zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla gmin powiatu nowotarskiego na lata 2016-2025 poddane procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

- Z dokumentacją obejmującą:

  • Projekty uproszczonych Planów urządzenia lasu na lata 2016-2025 dla następujących obrębów ewidencyjnych położonych w Gminie Czarny Dunajec: Chochołów, Ciche, Czarny Dunajec, Czerwienne, Dział, Koniówka, Odrowąż, Piekielnik, Pieniążkowice, Podczerwone, Podszkle, Ratułów, Stare Bystre, Wróblówka, Załuczne.
  • Projekty uproszczonych Planów urządzenia lasu na lata 2016-2025 dla następujących obrębów ewidencyjnych położonych w Gminie Nowy Targ: Dębno, Długopole, Dursztyn, Gronków, Klikuszowa, Krauszów, Krempachy, Lasek, Ludźmierz, Łopuszna, Morawczyna, Nowa Biała, Pyzówka, Rogoźnik, Szlembark.
  • Projekty uproszczonych Planów urządzenia lasu na lata 2016-2025 dla następujących obrębów ewidencyjnych położonych w Gminie Szaflary: Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Bór, Maruszyna, Skrzypne, Szaflary, Zaskale

Można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, w pokoju nr 3.22 w godzinach 7:30 – 15:30.

- Zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski do włożonej dokumentacji.

- Uwagi i wnioski można składać listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-440 Nowy Targ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@nowotarski.pl w terminie od 21 lipca do 10 sierpnia 2016 r. (21 dni)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Starosta Nowotarski.