Ostrzeżenie meteorologiczne. | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ostrzeżenie meteorologiczne.

25 lipca 2016
Zdjęcie 1

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 75

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Upał/2

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 25.07.2016 do godz. 20:00 dnia 28.07.2016

Przebieg

Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Łukasz Kiełt

Godzina i data wydania

godz. 12:06 dnia 24.07.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/2 malopolskie od 12:00/25.07 do 20:00/28.07.2016 temp.maks 32 st., temp.min 17 st.

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, upał od dnia 25.07 do 28.07, temperatura maks. od 29°C do 32°C, temperatura min. od 17°C do 19°C.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.