Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich - Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich - Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu

12 marca 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą: „Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt obejmuje: Profilaktykę i rehabilitację osób z dysfunkcjami narządów ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego. Uczestnicy projektu z grupy docelowej skorzystają z porad lekarskich, fizjoterapeutycznych, usprawniania pod nadzorem zespołu rehabilitacyjnego oraz z działań edukacyjnych i prozdrowotnych. Grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej zamieszkałe na terenie powiatu nowotarskiego.

Okres realizacji: 1.08.2018-31.07.2021

Warunki kwalifikacji:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz załączenie odpowiedniej dokumentacji przebiegu schorzenia

Do programu kwalifikują się:

- osoby w wieku aktywności zawodowej dotknięte dysfunkcją układu ruchu

- które złożą formularz zgłoszeniowy wraz z kompletną dokumentacją przebiegu schorzenia w Rejestracji Zakładu Fizjoterapii w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 w godzinach 7-17 od poniedziałku do piątku, tel. 182633521

- które akceptują warunki uczestnictwa w projekcie (cykl rehabilitacji trwa 4 tygodnie, 3 razy w tygodniu po 2h poprzedzony udziałem w programie edukacyjnym – 1 spotkanie po 2h)

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 Do formularza należy obowiązkowo załączyć:

            - kserokopie wyników badania obrazowego Rtg nie starsze niż 3 lata

 - w przypadku nieurazowych obrzęków i bólów stawów kończyn dolnych i górnych: morfologię, OB,   CRP, latex, kwas moczowy wydanych nie później niż miesiąc wstecz.

Dodatkowo można załączyć:

- kserokopie wyników badań obrazowych ( TK, MR, USG) i neurofizjologicznych (EMG) nie starsze niż 3 lata

 - kserokopie zaświadczenia lekarskie potwierdzające jednostkę chorobową dotyczącą układu ruchu

 

UWAGA! Skierowanie od lekarza rodzinnego nie jest wymagane

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://www.pszs.eu/n/547/profilaktyka-i-rehabilitacja