Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

11 lipca 2016
Zdjęcie 1

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że w latach 2014-2020 możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie zadania na rzecz społeczności romskiej. Dotację pochodzić będą z Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Beneficjenci Programu mogą złożyć wniosek w następujących obszarach:

- I obszar wsparcia – „Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym” – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym.
termin: do 16 października 2016 r.

- II obszar wsparcia – „Małe granty. Zadanie jednostkowe (interwencje)” o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczą jednej dziedziny.
termin: do 16 października 2016 r.

- III obszar wsparcia – „Ogólnopolskie projekty systemowe”.
termin: do 1 grudnia 2016 r.

Informacje o Programie, generatory wniosków oraz wzory sprawozdań znajdują się na stronie: www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl oraz www.malopolska.uw.gov.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zachęca do podejmowania wspólnych działań jednostek samorządu terytorialnego i organizacji działających na rzecz społeczności romskiej.