Program wyrównywania różnic między regionami III | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

Program wyrównywania różnic między regionami III

9 marca 2016
Zdjęcie 1
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje o przystąpieniu przez Powiat Nowotarski do realizacji w roku 2016 zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Program umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu i transportowych, tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, warsztatów terapii zajęciowej.

1. Obszary Programu, które będą realizowane w 2016 r. przez samorząd powiatowy:
• obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
• obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
• obszar D – likwidacja barier transportowych.
W celu uzyskania dofinansowania w ramach Programu niezbędne jest złożenie wniosków
o dofinansowanie ze środków PFRON dla przygotowanych projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz wzory dokumentów do pobrania dla Projektodawców znajdują się poniżej, informacje można uzyskać także na stronie PFRON: www.pfron.org.pl - programy PFRON.

Podmioty zainteresowane realizacją projektów w ramach Programu mogą składać wnioski wraz z załącznikami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ul. Szaflarska 39 lub wysyłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ.

Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2016 r. (w przypadku wysyłania pocztą liczy się data wpływu do PCPR).

tel.: (18) 266 42 07 lub (18) 264 08 07

e-mail: pcpr@nowotarski.pl

do pobrania:
Procedury realizacji oraz załączniki.