Program wyrównywania różnic między regionami III | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Program wyrównywania różnic między regionami III

3 stycznia 2018
Zdjęcie 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje o przystąpieniu przez Powiat Nowotarski do realizacji w roku 2018 zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu i transportowych, tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, warsztatów terapii zajęciowej.

1.         Obszary Programu, które będą realizowane w 2018 r. przez samorząd powiatowy:

1)        obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)        obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3)        obszar D – likwidacja barier transportowych;

4)        obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

W celu uzyskania dofinansowania w ramach Programu niezbędne jest złożenie wniosków 
o dofinansowanie ze środków PFRON dla przygotowanych projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz wzory dokumentów do pobrania dla Projektodawców znajdują się poniżej, informacje można uzyskać także na stronie PFRON: www.pfron.org.pl - programy PFRON.

Podmioty zainteresowane realizacją projektów w ramach Programu mogą składać wnioski wraz z załącznikami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ul. Szaflarska 39 lub wysyłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ.

Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2018 r. (w przypadku wysyłania pocztą liczy się data wpływu do PCPR).

Szczegółowe informacje dot. Programu: Biuro Zarządzania Projektami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu - (18) 26 61 370, e-mail: rozwoj@nowotarski.pl.

Poniżej do pobrania procedury realizacji oraz załączniki.