Projekt "Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy" | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Projekt "Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy"

15 lutego 2017
Zdjęcie 1

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza III etap rekrutacji do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”.

Do udziału w projekcie organizatorzy zapraszają osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • w wieku 30+;
  • niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia);
  • mieszkające na terenie województwa małopolskiego;
  • bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo, w tym osoby opiekujące się osobami zależnymi.

Formy wsparcia, m.in.:


- szkolenia zawodowe,

- staże zawodowe,

- indywidualne poradnictwo zawodowe,

- indywidualne pośrednictwo pracy,

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

- indywidualne wsparcie motywacyjne (psychologiczne).


Termin rekrutacji: od 20 do 24 lutego 2017 r. w godz. 9:00-15:00. Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

Więcej informacji na stronie: www.niepelnosprawninarynkupracy.pl