Projekt pn. "APAP - Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych" | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Projekt pn. "APAP - Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych"

12 lipca 2016
Zdjęcie 1

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. realizuje projekt pn. ”APAP – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r. skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące warunki:

  • zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego
  • w wieku od 15 do 29 lat
  • bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (osoby te nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy)

Studenci studiów zaocznych są osobami, które mogą wziąć udział w projekcie jeżeli spełniają ww. warunki.

Więcej informacji w pliku poniżej oraz na stronie: www.gdp-krakow.pl