Projekt unijny na terenie powiatu nowotarskiego | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Projekt unijny na terenie powiatu nowotarskiego

4 października 2017
Zdjęcie 1

Instytut Turystyki Sp. Z.o.o. w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie: „Zdobądź własny szczyt - nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym działań będzie aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w powiecie nowotarskim, sądeckim, limanowskim, suskim oraz ich otoczenia prowadząca do zwiększenia szans na ich zatrudnienie. Ilość uczestników ograniczona. Rekrutacja już trwa. Udział w projekcie jest w 100% bezpłatny.

Dla kogo ? – trzeba spełniać min. 2 kryteria.

 • Osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub nieaktywne (nie studiujące, nie uczące się)
 • Osoby korzystające z pomocy MOPS,GOPS, OPS
 • Osoby korzystające z pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • Osoby z niepełnosprawnością orzeczoną
 • Osoby z rodzin wielodzietnych (3+),
 • Osoby dotknięte bezrobociem rodzinnym,
 • Osoby opiekujące się osobą zależną,
 • Osoby zagrożone wykluczeniem z powodu rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
 • Osoby należące do mniejszości narodowej lub etnicznej, migranci lub osoby obcego pochodzenia
 • Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań.

W ramach projektu organizatorzy oferują różnorodne i kompleksowe formy wsparcia, pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji konkretnej osoby, jak:

 • Indywidualne spotkania z doradcą- budowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 • Indywidualne i/lub grupowe spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, warsztaty aktywizacyjne, spotkania z trenerem zatrudnienia wspieranego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Kursy/szkolenia zawodowe (podnoszące już posiadane kwalifikacje lub umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji)- ukierunkowane na przyszły staż-pracę.
 • Wizyty u specjalistów (prawnika, wizażysty, lekarza, terapeuta, mediator),
 • Kurs komputerowy ECDL Base, z materiałami szkoleniowymi, po zakończeniu których uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe (6,65 zł/godz. netto), certyfikat,
 • Kurs nauki języka obcego z materiałami szkoleniowymi, po zakończeniu których uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe (6,65 zł/godz. netto), certyfikat,
 • Staże zawodowe (3-4 mc) z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe 1700 zł, netto.

Dla uczestników możliwy jest:

 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 i/lub osobą zależną podczas udziału w szkoleniach. (13zł/brutto za godzinę),
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób, które będą dojeżdżać na zajęcia.

Informacje i szczegóły:

Rekruter: Krzysztof Sonde j- 570 500 789, k.sondej@printstudio.com.pl

Doradcy: powiat nowotarski, suski: 570-400-793, 570-400-736, powiat limanowski, nowosądecki: 513-682-441.