Stanowisko Wydziału Komunikacji i Transportu w związku ze stan zagrożenia epidemiologicznego | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Stanowisko Wydziału Komunikacji i Transportu w związku ze stan zagrożenia epidemiologicznego

15 marca 2020

Szanowni Państwo,
Obecna sytuacja epidemiologiczna powinna być traktowana jako siła wyższa w rozumieniu przepisów KPA. Tym samym wyłącza ona karanie z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym, jeśli miało ono związek z sytuacją epidemiologiczną, przez co należy rozumieć

  • przebywanie w szpitalu,
  • przebywanie w kwarantannie,
  • przebywanie poza granicami kraju uniemożliwiające kontakt ze urzędem za pomocą drogi elektronicznej lub pocztowej.


W związku z powyższym brak zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego w Polsce w terminie 30 dni, jak również niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia, nie będzie wiązało się z nałożeniem przez urząd kary w wysokości od 200 do 1000zł.

Dlatego jeśli nie jest to absolutnie konieczne, proszę o nie umawianie terminu osobistej wizyty w urzędzie i nie przychodzenie do urzędu. Jednocześnie zachęcam do załatwiania spraw drogą pocztową lub przez platformę EPUAP. Odbioru "stałego" dowodu rejestracyjnego również można dokonać za pośrednictwem poczty przesyłając na adres urzędu pozwolenie czasowe z dołączoną prośbą o przesłanie dowodu rejestracyjnego na podany adres. W kierowanych do urzędu wnioskach lub pismach proszę o podawanie numeru telefonu kontaktowego, co pozwoli na szybszy kontakt w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji.