Stowarzyszenie LGD Spisz-Podhale ogłasza nabór wniosków dla organizacji pozarządowych | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Stowarzyszenie LGD Spisz-Podhale ogłasza nabór wniosków dla organizacji pozarządowych

10 lutego 2017
Zdjęcie 1

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin:Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje o uruchomieniu naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Informacje o naborach:

Strona internetowa LGD Spisz – Podhale: www.spisz.org

Termin składania wniosków:

od 27 lutego 2017 r. do 14 marca 2017 r. do godziny 14:30

Forma i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową, bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30).

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny: (1.) Spisz i Podhale – współpraca dla rozwoju

Cel szczegółowy: (1.2) Rozwój pasji mieszkańców i turystów

Przedsięwzięcie: (1.2.3) Działania marketingowe wspólne dla całego obszaru LGD

Wskaźnik produktu: Liczba przeprowadzonych działań marketingowych wspólnych dla całego obszaru LGD – 3 szt.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 300 000,00 zł.

Wysokość pomocy na jedną operację: 100 000,00 zł lub 300 000,00 zł

Intensywność pomocy i forma wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowanych w formie refundacji.