Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS

27 lipca 2018
uj

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS. Obecnie trwa rekrutacja na edycję 2018.

Informacje na temat studiów i rekrutacji znajdują się również na stronie internetowej: www.unigis.uj.edu.pl.