Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

24 lutego 2016
Zdjęcie 1

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym w ramach Programu Pomocy Dzieciom.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia powinny złożyć drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków stowarzyszenie kontaktuje się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają ją do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

Wnioski przyjmowane są do dnia 20 marca 2016 roku.

Wszystkie informacje na temat stypendium znajdą Państwo na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl.