Uszkodzona infrastruktura drogowo-mostowa na drogach powiatowych po przejściu powodzi. | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

Uszkodzona infrastruktura drogowo-mostowa na drogach powiatowych po przejściu powodzi.

23 lipca 2018
3
1
2

Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że w związku z ulewnymi opadami, o szczególnej intensywności występowania w dniach 17 i 18 lipca, wystąpiły szkody w infrastrukturze drogowej. Wysoki stan rzek i potoków, szczególnie we wschodniej części powiatu nowotarskiego spowodował liczne podmycia oraz zerwania korpusów dróg, naruszenia obiektów mostowych, zaślepienia przepustów i zasypania rowów przydrożnych niesionym materiałem. Szczególnie poważnym uszkodzeniom uległy obiekty w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa.

W Ochotnicy Dolnej podmyte zostały dojazdy po obu stronach do mostu "Pod Słubicą". Wstępnie należy przyjąć, że woda powodziowa naruszyć mogła również przyczółki oraz korpus przedmiotowego mostu.

W Ochotnicy Górnej, w rejonie osiedla Gabrysie z powodu podmycia zniszczeniu uległ około 80 - metrowy odcinek drogi powiatowej. Wysoki poziom stanu wody w potoku Ochotnica naruszył również przepusty w bezpośrednim sąsiedztwie wymienionego odcinka.

W Nowej Białej rzeka Białka podmyła przyczółek mostu i zniszczyła stożki przyczółkowe.

Niektóre obiekty mostowe w rejonie miejscowości Trybsz wymagają gruntownego oczyszczenia. W ich obszarach powstały zatory z drzew i konarów, które osadziły się na filarach mostów.

Wyżej wymienione zniszczenia nie stanowią zamkniętego katalogu strat powodziowych w infrastrukturze drogowej Powiatu Nowotarskiego.

Niezwłocznie po opadnięciu poziomu wód na rzekach i potokach komisja dokona pełnych szacunków strat. W dalszej kolejności, Powiatowy Zarząd Dróg przystąpi do naprawy uszkodzeń, szczególnie w zakresie zapewnienia przejezdności obiektów w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa, gdzie na chwilę obecną (w związku z dużym nasączeniem gruntu i wciąż wysokim stanem rzeki Ochotnica) wprowadzony jest zakaz ruchu.

Tekst i zdjęcia: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu