Utrudnienia w ruchu drogowym w m. Sromowce Wyżne | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

Utrudnienia w ruchu drogowym w m. Sromowce Wyżne

3 grudnia 2014
Zdjęcie 1
Przedsiębiorstwo Budowlane ESBUD informuje, że w terminie od dnia 3 grudnia 2014 r. do dnia 15 grudnia 2014r. wyłączona z ruchu zostanie droga powiatowa nr K1638 Krośnica – Sromowce Niżne od km 8+385 do km 8+425 w obrębie skrzyżowania z drogą gminną – wjazd do Sromowiec Wyżnych od strony Sromowiec Niżnych.

Powodem wyłączenia drogi z użytku jest odbudowa korpusu drogi i chodnika.