Wojewódzki Konkurs Wiedzy pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…” | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wojewódzki Konkurs Wiedzy pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…”

15 września 2017
Zdjęcie 1

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”realizuje projekt pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…”. Projekt ten jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 roku pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”.

11 listopada 2018 roku obchodzone będzie 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym warto, a nawet trzeba podkreślić jak ważne, dla nas Polaków, było to wydarzenie. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców województwa małopolskiego. Dodatkowo istotne jest upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, a także budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej.

Pierwsze zadanie realizowane w ramach projektu polegało będzie na przeprowadzeniu konkursu wiedzy historycznej związanej właśnie z dniem 11 listopada 1918 roku oraz z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Konkurs skierowany będzie do następujących kategorii wiekowych:

- I kategoria skierowana do uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych,
- II kategoria skierowana do uczniów z klasy VII szkoły podstawowej i uczniów z klasy II-III klas szkół gimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego.

Konkurs ten będzie idealnym uzupełnieniem programu nauczania dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Do udziału w konkursie można zgłosić nieograniczoną liczbę uczniów w każdej kategorii szkolnej. Potwierdzenie udziału w Konkursie następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego wzoru formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: rdr@poczta.onet.plw terminie do dnia 04.10.2017 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 04.10.2017r. do 05.11.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach od 09.11.2017 r. do 20.11.2017 r. na terenie Miasta Limanowa.

Więcej informacji w regulaminie oraz na stronie: www.rdr.ilimanowa.pl.