XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

17 lipca 2017
Zdjęcie 1


Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego do udziału w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Temat tegorocznej edycji to „Moja Ojczyzna”. Prace do Konkursu zgłaszają placówki.

Prace można składać w czterech kategoriach:

- malarstwo i witraż - akwarele, pastele, gwasz, olej, farby w sprayu itp., na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta),

- rysunek i grafika - ołówek, węgiel, piórko, mazak, kaligrafia (tusz itp.), techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt,

- rzeźba kameralna i płaskorzeźba - rzeźba w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych,

- tkanina i aplikacja - hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty.

Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia prac do Konkursu dokonuje się jedynie na formularzu zgłoszeniowym, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Prace należy składać do 8 września 2017 r. w Małopolskim Oddziale PFRON ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków (miejsce składania prac właściwe ze względu na siedzibę placówki biorącej udział w Konkursie).

Szczegółowe informacje pod nr: (12) 312 14 26, (12) 312 14 27.

„Gdy w sercu kwitnie muzyka” to temat ubiegłorocznej edycji konkursu. Na podstawie zgłoszonych wcześniej przez 29 placówek ponad 100 prac wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach. Wśród laureatów etapu wojewódzkiego znaleźli się podopieczni m.in. WTZ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Krakowa, WTZ Remedium z Tymbarku, WTZ w Brzesku oraz WTZ MADA i WTZ przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” z Nowego Sącza. Rozdanie nagród odbyła się w dniu 11 października 2016 r. w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

Pani Barbara Sierawska, uczestniczka WTZ przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Krakowie została laureatką I miejsca etapu ogólnopolskiego za pracę pt. "Wiolonczelistki" w kategorii malarstwo i witraż.