XVIII Gminny Konkurs Jasełek i Grup Kolędniczych - Czarny Dunajec 2016 | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XVIII Gminny Konkurs Jasełek i Grup Kolędniczych - Czarny Dunajec 2016

5 stycznia 2016
Zdjęcie 1

W dniach 13 – 14 stycznia na sali widowiskowej Centrum Promocji i Kultury Gminy Czarny Dunajec odbędzie się popularny Gminny Konkurs Jasełek i Grup Kolędniczych skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Czarny Dunajec.

Celem konkursu jest popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem, jak również stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego zespołów, kółek teatralnych działających przy szkołach, instytucjach, stowarzyszeniach, parafiach z terenu Gminy Czarny Dunajec.

Wykonawcy podzieleni zostaną na kategorie wiekowe: szkoły podstawowe – klasy 0 – 3, szkoły podstawowe – klasy 4 – 6 oraz gimnazja i licea. Widowiska jasełkowe mogą być prezentowane w języku literackim lub gwarowym. Natomiast programy kolędnicze powinny być oparte na tradycyjnym kolędowaniu charakterystycznym dla danej wsi.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 stycznia 2016 r. na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy, ul. Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec lub pocztą e-mail: ckip@ckip.org, tel./fax:18 26 571-79.

Regulamin i karta zgłoszeń znajdują się poniżej:

Więcej informacji na stronie: www.ckip.org.