Konferencja inauguracyjna projektu pn. „Pilotaż Sukcesem Zmian” | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konferencja inauguracyjna projektu pn. „Pilotaż Sukcesem Zmian”

4 listopada 2013

Dnia 28 października 2013r. odbyła się konferencja inauguracyjna projektu pn. „Pilotaż Sukcesem Zmian”.

90 szkół i 3 przedszkola z powiatu nowotarskiego od dwóch miesięcy realizują projekt unijny.

Poniedziałkowe spotkanie uczestników programu było okazją zarówno do inauguracji działań, wymiany pierwszych refleksji, jak i zapoznania się z kolejnymi zaplanowanymi zadaniami.

Na konferencję zaproszeni zostali zarówno dyrektorzy szkół/przedszkoli, jak i przedstawiciele samorządów lokalnych oraz instytucji wspierających placówki oświatowe. Gwarancją sukcesu pilotażu jest ścisła współpraca biura projektu, szkół, przedszkoli, samorządu oraz w/w instytucji.

Zaproszenie przyjęły i swoją obecnością zaszczyciły organizatorów konferencji Pani Joanna Soćko – ekspert merytoryczny z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynator ds. opracowania nowego systemu doskonalenia nauczycieli oraz Pani Dorota Słońska - Halczak, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie - Delegatura Nowy Targ.

Gospodarz konferencji, Pan Starosta Krzysztof Faber w swoim wystąpieniu zadeklarował pełne wsparcie dla projektu, podkreślając jego wagę i mając nadzieję na pełny sukces przedsięwzięcia.

Kierownik projektu Pani Monika Hołowczak, przedstawiła pierwsze efekty działalności Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu – realizatora projektu w szkołach i przedszkolach z terenu powiatu nowotarskiego. Zaangażowanie w projekcie zadeklarowało 1169 nauczycieli oraz 63 dyrektorów.

Tekst i zdjęcia otrzymane od PORE.