Konkurs na najlepiej przeprowadzony program rewitalizacji zrealizowany w latach 2007-2013 w Małopolsce | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konkurs na najlepiej przeprowadzony program rewitalizacji zrealizowany w latach 2007-2013 w Małopolsce

12 lutego 2014

Pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego odbędzie się konkurs na najlepiej przeprowadzony program rewitalizacji zrealizowany w latach 2007-2013 w Małopolsce.

Organizatorami spotkania są: Instytut Rozwoju Miast w Krakowie i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Jaromir Matulewicz.

Celem Konkursu jest popularyzacja dobrych doświadczeń w zakresie rewitalizacji służących przygotowaniu projektów rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej UE oraz wskazanie liderów w zakresie wdrażania procesów rewitalizacji w gminach Małopolski.

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie zgłoszone prace ocenione zostaną wg przyjętych przez kapitułę konkursową kryteriów. Dziesięć najwyżej ocenionych prac wyłonionych w pierwszym etapie zostanie poddanych dodatkowej ocenie szczegółowej, celem wybrania trzech najlepszych programów.

Organizatorzy przewidują 3 nagrody konkursowe oraz 3 wyróżnienia.

Wystawa prac konkursowych oraz dyskusja pokonkursowa odbędą się 4-6 czerwca 2014r. w Krakowie w Nowohuckim Centrum Kultury (Aleja Jana Pawła II 232 - Plac Centralny) w ramach III Kongresu Rewitalizacji Miast - Rewitalizacja w polityce miejskiej.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 4 czerwca 2014 r. podczas III Kongresu Rewitalizacji Miast.

Dla przedstawicieli nagrodzonych gmin przewidziane są specjalne warunki uczestnictwa w III Kongresie Rewitalizacji Miast.

Wnioski o udział w konkursie można składać do 7 marca 2014 r.


Więcej informacji na stronie: http://irm.krakow.pl/pl/konkurs_na_najlepiej_przeprowadzony_program_rewitalizacji_.html

Telefon:12 634 29 53 wew. 22-23

E-mail: kongres@irm.krakow.pl

W załączeniu: formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz program.