Krajowy System Usług | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Krajowy System Usług

29 lutego 2012

Krajowy System Usług to ogólnopolska sieć ośrodków prowadzonych przez ponad 150 renomowanych instytucji wspierających rozwój biznesu. Ich oferta adresowana jest zarówno do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i osób podejmujących działalność gospodarczą.

Sieć KSU to ponad 800 wykwalifikowanych konsultantów, którzy świadczą fachową pomoc informacyjną, doradczą i finansową. Działalność KSU nadzoruje i wspiera Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

kontynuują realizację znanego już projektu - Punkt Konsultacyjny. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług”. Jest to projekt systemowy pt.: „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, realizowany w ramach poddziałania 2.2.1 POKL

Dzięki pozyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego usługi informacyjne i „opieki” nad klientem świadczone są bezpłatnie, natomiast doradztwo w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej częściowo odpłatne i wynosi 10 zł za godzinę pracy doradcy.

Kto może być klientem Punktu Konsultacyjnego?

 • przedsiębiorcy
 • osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej.

Jaki jest zakres usług?

Zakres usług Punktu Konsultacyjnego obejmuje trzy pakiety usług:

 1. Usługi informacyjne
 2. Usługa „opieki” nad klientem
 3. Usługi doradcze – częściowo odpłatne

1. Usługi informacyjne:

 • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
 • zatrudnianie cudzoziemców,
 • świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,
 • prawo ochrony konkurencji,
 • społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • ochronę własności intelektualnej,
 • systemy jakości ISO 9001 i HACCP,
 • rozwój zasobów ludzkich,
 • wykorzystywanie technologii informacyjnych,
 • ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),
 • możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
 • wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
 • prawo zamówień publicznych,
 • zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
 • podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU,
 • inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.

2. Usługa „opieki” nad klientem

Etap I obejmuje:

1) diagnozę potrzeb klienta i możliwości klienta w zakresie skorzystania z usługi specjalistycznej dostępnej w KSU,

2) asystę przy wyborze usługodawcy usługi specjalistycznej oraz przy rozpoczęciu współpracy z usługodawcą specjalistycznym

Etap II (tylko dla usług dostępnych na poziomie I i II) obejmuje:

1) asystę przy podpisaniu umowy na realizację usługi specjalistycznej.

2) pomoc konsultanta PK KSU w trakcie korzystania z usługi specjalistycznej przez klienta.

3. Usługi doradcze – częściowo odpłatne

A. Usługa doradcza - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej składa się z:

1) wstępnej diagnozy potrzeb klienta,

2) konsultacji nt. profilu planowanej działalności,

3) analizy SWOT planowanej działalności,

4) analizy form i źródeł finansowania działalności,

5) pomocy w przygotowaniu biznesplanu,

6) wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,

7) przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,

8) pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.

B. Usługa doradcza - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje:

1. Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta

2. Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w Etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania

Zakres doradztwa w ramach usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje:

moduł I - Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego);

moduł II - Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu w tym strony www);

moduł III - Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej);

moduł IV - Finanse przedsiębiorstwa (m.in. konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu)

Gdzie i kiedy można uzyskać informacje?

Usługi świadczone są:

 • osobiście w siedzibie instytucji
 • w wyznaczonych terminach dyżurów wyjazdowych
 • telefonicznie
 • drogą elektroniczną

Jak przebiega realizacja usługi?

Usługa informacyjna udzielana przez konsultanta świadczona jest według poniższych zasad:

1) informacja o zasadach świadczenia usługi (w tym m.in. że jest to usługa bezpłatna finansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa, ewidencjonowana)

2) wykonanie wstępnej diagnozy problemu (rozpoznanie problemu klienta, analiza dostępnych źródeł informacji)

3) przyjęcie zlecenia

 • uzgodnienie z klientem zakresu i sposobu realizacji usługi
 • realizacja usługi lub przekierowanie klienta do właściwej instytucji
 • ewidencjonowanie i potwierdzenie wykonania usługi

Zachęcamy do korzystania z usług informacyjnych Punktów Konsultacyjnych w Małopolsce.

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Transferu Technologii, Regionalny Punkt Konsultacyjny ul., Warszawska 24, Kraków, godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., ul. Rynek 16, Chrzanów, godziny otwarcia: pon.: 10:00-18:00, wt.- pt.: 8:00-16:00
 • FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Sikorskiego 5/4 , Tarnów, godziny otwarcia: pon. - pt. : 8:00 - 16:00
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kościuszki 9, Nowy Sącz, godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, Kraków, godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00