Krakowskie Spotkania Europejskie - Polityka górska. Szanse i zagrożenia | Wiadomości

Strona główna

Krakowskie Spotkania Europejskie - Polityka górska. Szanse i zagrożenia

5 kwietnia 2012
Krakowskie Spotkania Europejskie - Polityka górska. Szanse i zagrożenia
Krakowskie Spotkania Europejskie - Polityka górska. Szanse i zagrożenia
Krakowskie Spotkania Europejskie - Polityka górska. Szanse i zagrożenia
Krakowskie Spotkania Europejskie - Polityka górska. Szanse i zagrożenia
Krakowskie Spotkania Europejskie - Polityka górska. Szanse i zagrożenia
W piątek 30 marca 2012 r. w Instytucie Cervantesa w Krakowie odbyły się kolejne Krakowskie Spotkania Europejskie. Tematem spotkania była "Polityka górska. Szanse i zagrożenia". Wprowadzeniem do dyskusji były wystąpienia Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika, Sekretarza Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Samorządowców i Parlamentarzystów z Terenów Górskich Nicolasa Evrarda oraz Przewodniczącego Rady Związku Euroregion "Tatry" Bogusława Waksmundzkiego. W swoim referacie przypomniał on genezę i przebieg prac nad ustawą górską, które rozpoczęły się już 20 lat temu od opracowania i przyjęcia we wrześniu 1993 r. przez sześć województw południowej Polski tzw. "Memoriału Górskiego", wskazującego na konieczność sformułowania przepisów dla obszarów górskich. Żaden z pojawiających się od tamtej pory projektów ustaw nie został dotąd uchwalony. Kwestie, które wymagają uregulowania dotyczą przede wszystkim określenia obowiązujących mieszkańców i turystów norm i zachowań w terenach górskich, w tym m.in. obowiązku ubezpieczenia dla turystów wybierających się w góry, rolnictwa na terenach górskich, racjonalnej gospodarka zasobami wodnymi, zasad rozwoju ekoturystyki z wykorzystaniem potencjału parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu. Jako przykład kreowania zintegrowanych, markowych transgranicznych produktów turystycznych Przewodniczący Bogusław Waksmundzki wskazał inicjatywę Euroregionu "Tatry" - Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr. W dyskusji uczestniczyli m.in. Jacek Soska, Radny Województwa Małopolskiego, Jacek Kowalski i Stanisław Karpiel przedstawiciele Tatra Ski Lobby, Franciszek Bachleda-Księdzularz, Radny Województwa Małopolskiego, prof. Kazimierz Klima z Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Paweł Skawiński, Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, Stanisław Ślimak Wójt Gminy Szaflary i wielu innych.

Źródło: euroregion-tatry.eu