Nagroda Województwa Małopolskiego im. M. Korneckiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Nagroda Województwa Małopolskiego im. M. Korneckiego

19 lutego 2014
Zdjęcie 1
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego organizuje kolejną edycję Nagrody Województwa Małopolskiego im. M. Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.
Do dnia 20 marca br. trwa nabór zgłoszeń. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur osób, które warto wyróżnić nagrodą (Laureat otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 15 tys zł).
Planowanie wręczenie nagród – ok. połowy maja 2014 r.

Zgłoszenia do Nagrody mogą być składane przez członków Kapituły Nagrody oraz przez niżej wymienionych wnioskodawców:
a) instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków,
b) instytucje kultury,
c) stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków,
d) podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki,
e) dyplomowanych konserwatorów zabytków i dzieł sztuki,
f) uczelnie wyższe,
g) kościoły i związki wyznaniowe,
h) jednostki organizacyjne administracji publicznej, samorządowej i rządowej,
i) organy administracji samorządowej.

Wszystkie informacje o nagrodzie umieszczone są na stronie:
http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,850574.html