Nowotarskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. | Wiadomości

Strona główna

Nowotarskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

11 października 2012
Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego p. Iwona Kasakowska
Nowotarskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Nowotarskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Nowotarskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Nowotarskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.
W dniu 9 października godz. 13.00 w Restauracji Skalny Dworek w Nowym Targu odbyło się uroczyste spotkanie Starosty Nowotarskiego Krzysztofa Fabera z dyrektorami oraz nauczycielami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nowotarski z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym dzieci i młodzieży z Rabki Zdroju. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, Wicestarosta Maciej Jachymiak, Urzędujący Członek Zarządu Bogusław Waksmundzki, Przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Maria Głuszak, Przewodnicząca NZSS „Solidarność” Monika Jachymiak, Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego Iwona Kosakowska oraz dyrektorzy i nauczyciele.

W swoim przemówieniu Starosta Nowotarski składając życzenia zebranym z okazji ich święta podkreślił, jak istotna dla rozwoju regionu jest praca pedagogów oraz dyrektorów czuwających nad prawidłowym funkcjonowaniem szkół.


Na spotkaniu Starosta Nowotarski Krzysztof Faber wręczył 14 dyrektorom wyróżnienia za pracę w kierowaniu placówką oświatową. Ponadto 38 nauczycieli otrzymało nagrodę za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.