Obchody Święta Wojsk Łączności i Informatyki w Krakowie | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obchody Święta Wojsk Łączności i Informatyki w Krakowie

16 października 2013

W dniach 10 - 11 października 2013r. uczniowie klas o profilu wojskowo-pożarniczym Prywatnego LO dla Młodzieży im. prof. Jana Venuleta wzięli udział w obchodach Święta Wojsk Łączności i Informatyki, które odbyły się w 5 Batalionie Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w Krakowie – Rząsce.

Batalion sprawuje opiekę patronacką nad nowotarską szkołą. Jednostka wspiera merytorycznie i organizacyjnie klasy o profilu wojskowym na mocy porozumienia zawartego w 2010 roku.

10 października przedstawiciele klas I i II wzięli udział w szkoleniu dotyczącym odpowiedniego postępowania ze sztandarem podczas uroczystości. Znaczenie sztandaru podkreślał prowadzący zajęcia kpt. Jacek Nowak, który przypomniał także zgromadzonym uczniom, iż Święto Wojsk Łączności i Informatyki jest obchodzone w Siłach Zbrojnych RP na pamiątkę ustanowienia pierwszego stałego połączenia pocztowego pomiędzy Krakowem a Wenecją 18 października 1558 roku, na mocy dekretu wydanego przez króla Zygmunta II Augusta.

Dzień później, w siedzibie Batalionu odbyły się obchody, na które składały się awanse, defilada oraz pokaz musztry paradnej. Uczniowie klas I, II i III o profilu wojskowo-pożarniczym Prywatnego LO dla Młodzieży im. prof. Jana Venuleta defilowali podczas uroczystego apelu wraz z żołnierzami. Po uroczystościach udali się na żołnierską grochówkę.


Zdjęcia i tekst otrzymane od Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu.