Obrady XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" | Wiadomości

Strona główna

Obrady XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

20 kwietnia 2012
Obrady XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"
Obrady XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"
Obrady XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"
Obrady XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"
Obrady XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

W dniu 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji obradował XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” z udziałem wielu gości: Honorowego Prezesa Euroregionu „Tatry” Wendelina Habera, Kierownika Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie Moniki Olech, Wicekonsula Generalnego Republiki Słowackiej Tomasza Kašaja, Sekretarza polskiej części Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej Witolda Kadenaci, Kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie Grzegorza Gołdy, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Grzegorza Firsta, Dyrektora Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Bożeny Buchowicz, Prezesa Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Piotra Cebulskiego, Prezesa Nowotarskiej Izby Gospodarczej Marka Tepera.

Goście, delegaci, przedstawiciele Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” oraz Biur Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu i Kieżmarku, uroczyście podziękowali długoletniemu Dyrektorowi Biura Združenia Region „Tatry” Milanovi Nevlazle za aktywną działalność w Transgranicznym Związku Euroregion „Tatry”. Kongres przyznał Panu Milanovi Nevlazle tytuł Honorowego Członka Euroregionu „Tatry” i wręczył mu statuetkę Za zasługi dla Euroregionu „Tatry”.

Podczas Kongresu Burmistrz Miasta Ružomberok Jan Pavlik odznaczył Honorowego Prezesa Euroregionu „Tatry” Wendelina Habera Medalem Miasta Ružomerok.

Uczestnicy Kongresu zapoznali się z informacjami na temat Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” oraz projektów zrealizowanych w roku 2011 w ramach programu System Wsparcia Euroregionalnej Działalności SPERA finansowanego przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej.

Delegaci podjęli następujące uchwały:

Uchwała nr 1 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” oraz udzielenia
absolutorium Radzie

Uchwała Nr 2 w sprawie: powołania członka Rady i Komisji rewizyjnej Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”

Uchwała Nr 3 w sprawie: przyznania tytułu Honorowego Członka Euroregionu „Tatry”

Uchwała Nr 4 w sprawie: realizacji mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w latach 2012-2014

Uchwała Nr 5 w sprawie: nagrody im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry”

Uchwała Nr 6 w sprawie: projektów strategicznych Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
PL-SK 2007-2013
Uchwała Nr 7 w sprawie: projektów strategicznych Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”