Ostrzeżenie meteorologiczne z dn. 17 września | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ostrzeżenie meteorologiczne z dn. 17 września

17 września 2013
Zdjęcie 1

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

Województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 08:00 dnia 17.09.2013 do godz. 24:00 dnia 17.09.2013

Przebieg

Przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm. Opady wystąpią głownie w powiatach wschodnich i południowych.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk

Grzegorz Baca

Godzina i data wydania

godz. 06:53 dnia 17.09.2013

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 woj.malopolskie od 08:00/17.09 do 24:00/17.09.2013

25-35 mm, glownie powiaty wschodnie i poludniowe

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.