Otwarcie drogi powiatowej w Rdzawce po modernizacji | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Otwarcie drogi powiatowej w Rdzawce po modernizacji

27 listopada 2013

W Rdzawce odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej - na odcinku 3,7 kilometra - drogi powiatowej biegnącej przez tę miejscowość. W obecności gospodarzy uroczystości i zaproszonych gości inwestycję poświęcił ks. Piotr Wojtyła, proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Rdzawce.

W otwarciu udział wzięli m.in.: starosta powiatowy Krzysztof Faber, wicewojewoda Andrzej Harężlak, poseł Edward Siarka, członkowie zarządu powiatu Bogusław Waksmundzki i Leszek Świder, radni powiatowi Antoni Rapacz, Jacek Klinowski i Kazimierz Bielak, wiceburmistrz Rabki-Zdroju Robert Wójciak oraz radni gminni, przedstawiciele sołectwa, wykonawcy, straży pożarnej, policji i zaroszeni goście.

- Jest to ciąg dalszy inwestycji, która jest prowadzona od kilku lat. W tym roku zostało wyremontowane prawie 4 km nawierzchni, wykonane zostały pobocza, zajazdy, zjazdy i parkingi koło kościoła – wyliczał starosta Krzysztof Faber. - Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie wielu osób w to przedsięwzięcie. Przede wszystkim chcę serdecznie podziękować panu wojewodzie za przyznane środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, bo na to zadanie została wydatkowana z tych środków kwota 1,5 miliona złotych. Owocuje też dobra współpraca z miastem Rabka-Zdrój, bo tutaj dołożyliśmy po 300 tysięcy złotych. Dziękuję panu burmistrzowi za to zaangażowanie. Dziękuję radnym powiatowym, panu Antoniemu i Leszkowi, którzy tutaj z wielkim mozołem starali się, wywierali presję, żeby to zadanie było realizowane. Chciałem również podziękować Powiatowemu Zarządowi Dróg i podziękowania te złożyć na ręce obecnego tu dyrektora Roberta Waniczka, jego zastępcy i pracowników, bo to ich zaangażowanie i perfekcyjność w działaniu skutkują tym, że możemy pozyskiwać środki i otwierać takie drogi jak dzisiaj. Dziękuję także wykonawcy, panu prezesowi, za wykonaną tu pracę.

Starosta Faber dodał, że przebudowa tej drogi powiatowej będzie nadal realizowana. Przypomniał, że powiat otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych na modernizację dróg powiatowych w Rabce-Zdroju i Rdzawce. Projekt ten zakłada budowę nowego mostu na potoku Pocieszna Woda (w sąsiedztwie Komisariatu Policji przy ul. Podhalańskiej) w nowym śladzie i dróg dojazdowych do niego o łącznej długości 1,5 km. Planowane do realizacji w 2014 roku zadanie obejmuje też budowę nowych chodników i zatoczek przy nowo powstałej drodze, remont mostu koło ronda "U Łopaty" przy ul. Sądeckiej i chodnika na odcinku do nowego mostu "U Garncarczyka" (ul. Sądecka). Na wyżej wymienionych odcinkach dróg powiatowych zostanie również zamontowane nowe oznakowanie. Planowana jest również budowa nowego chodnika w Rdzawce na długości 400 metrów przy wyremontowanej w październiku tego roku drodze.

- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji – podkreślił wiceburmistrz Rabki-Zdroju Robert Wójciak. - Atrakcyjność gminy podnoszą tak naprawdę dwie rzeczy: pierwsza, to atrakcje dla turystów i zwiedzających, druga to sieć komunikacyjna. Jeśli chodzi o atrakcje gminy, to my już bardzo mocno działamy, żeby je podnosić, a wspólnie z powiatem podnosimy jakość dróg i atrakcyjność sieci komunikacyjnej. Za to bardzo serdecznie dziękuję – dodał.


Tekst i zdjęcia: PZD w Nowym Targu