Partnerstwo dla książki-program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Wiadomości

Strona główna

Partnerstwo dla książki-program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

6 października 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Targu odbyło się kolejne szkolenie bibliotekarzy  powiatu nowotarskiego w ramach projektu: „Wiedza-Inspiracja-Rozwój” pt. Zajęcia biblioterapeutyczne w Bibliotece Publicznej.

Biblioterapeutyczne wartości literatury popularnej, są kolejnym przykładem pracy z czytelnikiem. Bardzo ważna w bibliotece jest umiejętność wykorzystania wyselekcjonowanych zbiorów bibliotecznych, jako wartości terapeutycznych. Umiejętnie dobrane teksty mają zastosowanie nie tylko w medycynie i psychiatrii, a także w rozwiązywaniu problemów osobistych przez odpowiednie ukierunkowanie literackie. Spotkanie prowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz, przewodnicząca Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, trener stymulacji pamięci i szybkiego czytania, kierownik kursów i studiów podyplomowych z zakresu biblioterapii, członek Polskiej Sekcji IBBY w Warszawie, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej, edukacji medialnej i czytelniczej oraz prasoznawstwa. Kierownik praktyk pedagogicznych i zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w IINiB.

 

Tekst i zdjęcia: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu.